Brugerindflydelse

Livet i Højmose Vænge.

I Højmose Vænge har beboerne indflydelse på eget liv og hverdag i bofællesskabet. Vi holder husmøde hver mandag, hvor ugen bliver gennemgået. Hér kan beboerne bringe emner op, som de ønsker at snakke om. 

Ca. hver tredje måned holdes der "stormøde", hvor der kommer emner op så som fælles omgangstone i bofællesskabet, sprog og sociale medier eller gennemgang af de fælles normer og regler i samfundet.

Beboerne i Højmose Vænge har forskellige praktiske opgaver i bofællesskabet.