Værdigrundlag

Værdierne i bofællesskabet bygger på, at alle bliver mødt med respekt, hvad enten man er beboer, pårørende eller medarbejder – respekt for den enkeltes personlighed, holdninger og meninger, livshistorie og kulturelle baggrund.

Vi vil skabe en kultur præget af hjemlighed, livsglæde og fællesskab, hvor alle kan trives i et trygt miljø, og mærke at der er gensidig omsorg og forståelse.

Vi vil prioritere fælles oplevelser og traditioner og vi vil skabe en kultur der tilgodeser den enkelte og fællesskabet.