Bostøtte

Bostøtte i henhold til Lov om Social Service § 85:
Hørsholm Kommune tilbyder socialpædagogisk støtte til borgere, der har behov for det, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har sociale problemer.

Hjemmevejlederne i bofællesskabet Højmose Vænge tilbyder bostøtte til borgere i eget hjem i Hørsholm Kommune.
Hvis du har boet i bofællesskabet og flytter ud i egen bolig, kan du også søge bostøtte.

Hvem kan få bostøtte?

Du kan søge om bostøtte, hvis du er over 18 år og har nedsat psykisk/fysisk funktionsevne, hjerneskade eller har særlige sociale problemer.

Hvad er bostøtte?

Bostøtte foregår i dit hjem, i samarbejde med dig og der kan f.eks. ydes støtte og vejledning til:

 • Strukturering af hverdagen
 • Etablering og fastholdelse af netværk og familiære relationer
 • Kontakt med offentlige myndigheder
 • Opstart og etablering i ny bolig
 • Guidning og træning i praktiske færdigheder, f.eks rengøring og dagligvareindkøb
 • Fastholdelse af dit arbejde
 • Konkrete økonomiske forhold, f.eks budgetlægning, budgetkonto, PBS mv.
 • Vejledning i kost og sund levevis
 • Personlig hygiejne og fremtræden
 • Udvikling af dine egne ressourcer
 • Læsning og gennemgang af post
 • Medicinadministration, dog ikke dosering
 • Ledsagelse hvor det skønnes pædagogisk nødvendigt.
Bostøtte tilbydes typisk i hverdage i tidsrummet fra kl. 7.00 - 17.00.

Hvad koster bostøtte?

Bostøtte er gratis for borgeren.

Afklaring af behovet for hjælp

For at vurdere hvilken form for hjælp du har behov for, inviteres du til en samtale med en handicapkonsulent i Center for Børn og Voksne (BOV). Samtalen kan foregå i dit hjem eller på rådhuset. Du er velkommen til at tage en pårørende eller værge med til mødet.

Udgangspunktet for bostøtte i eget hjem er at finde ud af, hvilke ønsker og behov du har for hjælp. Bostøtten vil sammen med dig øve og træne dig i de ting, du synes er vanskeligt.

Handleplan og opfølgning

Du får tilbudt, at der udarbejdes en § 141 handleplan, som er en aftale mellem dig og Hørsholm Kommune. I handleplanen beskrives dine ønsker, og de formål og mål, som aftales for bostøtten.
I handleplanen fremgår det desuden, hvornår du og din handicapkonsulent skal følge op på de mål, der er aftalt.

Opfølgning sker senest et år efter der er udarbejdet en handleplan.

Hvordan søger du bostøtte?

Du skal henvende dig til Center for Børn og Voksne (BOV) på tlf. 4849 5150 eller på mail til bov-post@horsholm.dk

Du kan også kontakte hjemmevejlederne i bofællesskabet Højmose Vænge på tlf. 3045 9841.

Herefter vil du blive inviteret til et møde om dine bostøttebehov.