Hverdagen i Højmose Vænge


Hverdagen indeholder både individuelle planer og fælles planer.

Hver ung i huset har sit eget skema med skole, uddannelse, job, fritid og venner. Men derud over så er der også de ting som skal øve sig på i Højmose Vænge. Her er der rengøring, praktiske gøremål, madlavning, fælles aktiviteter og personlig udvikling.

Hver ung får nogle opgaver som de skal øve sig på hver uge. Det er som regel sammen med en personale.

Rengøring


De unge i huset er fælles om at holde orden og gøre rent i lejligheden. Da det er deres hjem imens de bor der. Der er både rengøring i køkken, bad, gang og eget værelse. Hvilket også er vigtigt at lærer, hvis man engang i fremtiden skal kunne holde orden i sin egen lejlighed.

Praktiske gøremål


For at kunne klare sig, er der nogle ting man skal lærer at tage sig af. Det kan være at se på post i e-oks, det kan være at hæve kostpenge til kostkassen hver måned. Det kan være at planlægge sin uge eller noget ferie. Disse ting vil altid være et samarbejde mellem den unge, forældrene og hjemmevejlederen i Højmose Vænge. Da der altid findes en individuel balance for hvem der står for hvem og hvem der hjælper med hvad.

Ingen af disse punkter forventes der at man kan vare tage når man flytter ind, det kommer med tiden.

Madlavning


I Højmose Vænge står de unge for madlavningen i huset. De unge har hver en ugedag hvor de står for at lave mad til huset. Her laver de retter som de selv har valgt og som er retter de gerne vil lære at lave.

Fælles aktiviteter


En anden ting som vi øver i Højmose Vænge er hvordan man klare sig i kontakt med andre mennesker. Det er både noget vi øver hjemme i huset hvor vi blandt andet spiser sammen hver aften. Men vi øver det også ude i samfundet, når vi er på ture.

Nogen ture er frivillige at tage med på og andre ture er øvelse.

Personlig udvikling


Hver ung som flytter ind i Højmose Vænge har en unik historie og er en unik person. Derfor er det forskelligt hvad den enkelte kan syntes er svært og hvad den enkelte har mod på at øve sig på.

Men det kan være man gerne vil lære at invitere en ven i biografen. Det kan være man gerne vil lære at sige fra når man bliver sur eller forvirret. Det kan være man gerne vil lærer at bede om hjælp, når noget bliver uoverskueligt.

Det finder vi ud af hen af vejen, sammen.