Botilbud efter servicelovens § 107.

De fysiske rammer


Højmose Vænge åbnede den 1.10.2010.
Bofællesskabet ligger tre minutters gang fra Kokkedal Station, hvor der er gode bus- og togforbindelser til både Nordsjælland og København.

Bofællesskabet består af én stor lejlighed. Der er fire værelser, to badeværelser, et kontor, en fællesstue samt fælles køkken og spisestue.

Der er to fælles altaner, en overdækket og en åben.
Der er fælles vaskemaskine i lejligheden. Der er også mulighed for at vaske og tørre tøj i vaskeriet, som ligger to minutters gang fra lejligheden.

Økonomi


Huslejen beregnes individuel, spørg derfor rådgiver om dette.

Der betales et fast månedligt beløb til kost.


Hverdagen


Alle beboere i Højmose Vænge er i beskæftigelse af forskellig karakter.

Alle beboere gennemgår botræning. Der arbejdes ud fra en udviklingsmappe, som beboerne får udleveret ved indflytning. Der arbejdes med rengøring, økonomi, madlavning, transport og andre praktiske gøremål.

Desuden ydes der støtte til fællesskab og sociale aktiviteter i og udenfor fælleslejligheden.
Én gang om ugen afholdes et husmøde. Formålet med husmødet er, at beboerne er medbestemmende og har indflydelse på de fælles værdier og normer for livet i Højmose Vænge. Derudover planlægges ugen på husmødet.

I fælleslejligheden ligger der en kalender, hvor aftaler og planlagte aktiviteter skrives ind. Det er beboernes kalender.

Der er også en kalender, hvor personalets arbejdstider er skrevet ind.

Der er en tavle, hvor personalets billeder og arbejdstider for ugen er skrevet på.


Kost


I Højmose Vænge tilbyder vi en sund kost. Vi arbejder med kostpyramiden og serverer grøntsager eller salat til hvert måltid.


Ferieture


Højmose Vænge tilbyder hvert år en ferie med mulighed for personaleledsagelse.


Personaledækning


Der er tilgængeligt personale i hverdagene typisk fra kl. 7.00 / 8.00 – 20. Lørdage er der tilgængeligt personale fra kl. 10 -20. Der er ikke personale om søndagen. Der er ingen nattevagt. Skulle der opstå akut behov for hjælp om natten/søndagen kan den daglige leder kontaktes. I løbet af dagen, hvor beboerne ikke er hjemme, løser personalet andre opgaver uden for huset. Personalet kan kontaktes via telefon.

Om medarbejderne


Hørsholm kommune har to bofællesskaber med 11 medarbejder og én leder. I Højmose Vænge er der normeret 2 stillinger. Vi har SOSU, lærer og pædagogisk uddannet personale. Vi sætter faglighed høj og har derfor fået uddannet én kollega inde for alternativ og supplerende kommunikation og én som seksualvejleder. Desuden er der tilknyttet et antal vikarer, som står til rådighed ved det faste personales sygdom, ferie, kursus mv.

Om samarbejdspartnere


Der er tilknyttet flere samarbejdspartnere alt efter beboerens individuelle behov. Typisk er der tale om pårørende, sagsbehandler, hjemmepleje og beboernes beskæftigelse.

Alle beboere tilbydes hvert år at få udarbejdet en personlig handleplan efter Lov om Social Service § 141. Handleplanen er et frivilligt tilbud og foregår i et samarbejde mellem Højmose Vænge, Hørsholm Kommune, beskæftigelse og evt. pårørende.